Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

 

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Zaterdag 28 januari is het weer zover: het jaarlijks etentje van sp.a-Meise2020! Iedereen welkom! Noteer het alvast in uw agenda! ... See moreSee less

View on Facebook

Oppositie roept extra Gemeenteraad bijeen in dossier Eandis

De oppositiepartijen in de Gemeenteraad van Meise: Open VLD, Groen en sp.a-Meise2020 roepen op initiatief van Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) een extra Gemeenteraad bijeen om een nieuwe beslissing te nemen in het dossier aangaande de verkoop van 14% van Eandis Assets aan het Chinese staatsbedrijf State Grid. In de Gemeenteraad van Augustus – in het midden van de grote vakantie - had de meerderheid van CD&V en N-VA deze verkoop reeds goedgekeurd maar de oppositie wil het dossier op basis van de recent bekend gemaakte informatie terug bespreken.

Volgende week maandag beslist Eandis over de verkoop van 14% van haar aandelen aan het Chinese staatsbedrijf State Grid.

Eandis heeft nood aan een financiële injectie om de voorziene investeringen te kunnen uitvoeren maar de oppositie in de Gemeenteraad van Meise wil, vooraleer de beslissing wordt genomen om dit geld via een verkoop aan een Chinees staatsbedrijf op te halen, dat Eandis een aantal vragen zou stellen aan de Vlaamse regering:

(a) de vraag aan de Vlaamse regering om eens goed na te kijken of de verkoop van een dermate strategisch actief (het elektriciteit-distributienetwerk) aan een Chinees staatsbedrijf echt wel in het belang van de Vlamingen is;
(b) de vraag aan de Vlaamse regering of ze via een decreetwijziging geen alternatief voor de noodzakelijke herfinanciering van Eandis kunnen mogelijk maken met Vlaamse middelen.

“In ons land hebben we meer dan 260 Miljard Euro op spaarboekjes staan die quasi niets opbrengen. De prijs van 830 miljoen Euro kan dus perfect met eigen middelen worden betaald, maar daarvoor moet de Vlaamse regering wel de mogelijkheid voor dergelijke financiering creëren.” aldus Gemeenteraadslid Roel Anciaux.

“Eandis moet op het einde van de weg haar 830 Miljoen Euro krijgen maar dit hoeft echt niet van een Chinees staatsbedrijf te komen. Het verkopen van een dermate strategisch belangrijk actief als ons elektriciteit-distributienetwerk aan een Chinees staatsbedrijf is gewoon niet verstandig. Niet alleen de staatsveiligheid zegt ons dit, gewoon boerenverstand zegt ons dat ook.” Zegt Anciaux.

“In Augustus, in volle zomervakantie, werd dit punt ook reeds behandeld op de Gemeenteraad. Uiteraard waren er toen veel mensen afwezig. CD&V en N-VA stemden toen voor de verkoop. Ondertussen hebben we echter nieuwe en belangrijke informatie. De waarschuwing van de staatsveiligheid moet toch een belletje doen rinkelen? Denken CD&V en N-VA echt dat een verkoop van 14% van een van de ons nog overblijvende kroonjuwelen aan de Chinese staat in het belang is van 6 Miljoen Vlamingen?” vraagt Anciaux zich af. “Meise kan een signaal geven aan de andere gemeenten in Vlaanderen dat we in deze een zeer grote vergissing kunnen vermijden. Het zou goed zijn mochten bepaalde partijen er geen kortzichtig partijspel van maken”.

En Anciaux doet een oproep: “ons elektriciteit-distributienetwerk is te belangrijk voor politieke spelletjes. Laat ons dus aub samen, over de partijgrenzen heen, voor een beter alternatief zorgen waarbij Eandis eveneens haar geld zal krijgen maar we dit strategisch actief wel in eigen handen houden.”

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook

sp.a-Meise2020 hekelt laks financieel beleid van CD&V-N-VA

De financiële toestand van de gemeente Meise is desastreus. Met een schuldenput van meer dan 32 Miljoen € verlamt het financieel slechte beleid van de huidige en vroegere bestuurders ieder doortastend beleid in Meise. Tot onze verbazing blijven de financiële blunders zich echter opstapelen!

Na de verdubbeling van de kostprijs van de renovatie van de muziekacademie van Meise (voorziene kostprijs 1,5 Miljoen € - reële kostprijs: 3 Miljoen €!) komt er weer een ander dossier aan de oppervlakte: het herstellen van de gevelpanelen van het recent gebouwde Nieuwe Administratief Centrum: kostprijs 90.000 €.

sp.a-Meise2020 stelt met ontzetting vast dat het CD&V-N-VA bestuur ervoor gekozen heeft om in beide dossiers geen enkele aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de betrokken aannemers en/of architecten: de inwoners van Meise zullen de factuur wel betalen!

Ondertussen gaat het CD&V-N-VA bestuur – volgens hen ten gevolge van de slechte financiële toestand van de gemeente – (een toestand waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid dragen) binnenkort wel over tot de verkoop van de ‘landmark’ van Wolvertem: het oud Gemeentehuis van Wolvertem…

“Het financieel beleid van de gemeente gaat van slecht naar nog slechter!” aldus Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020). “Niet alleen vult men de putten van het verleden niet via structurele ingrepen doch vooral met eenmalige maatregelen en het stopzetten van quasi iedere investering, daarnaast is er totale laksheid inzake het opvolgen van controleren van de kostprijs van de bouwprojecten. Enkel en alleen in het dossier van de renovatie van de muziekacademie en de herstelling van de gevels van het NAC spreken we van 1,6 Miljoen € aan meerkosten die dit bestuur klakkeloos betaalt zonder ook maar iemand daarvoor aansprakelijk te stellen. Moeten we dit nog normaal vinden?” Vraagt Anciaux zich af.

sp.a-Meise2020 zet beide dossiers op de agenda van de Gemeenteraad van Oktober.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook