Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

 

 

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Gemeenteraad keurt voorstel sp.a-Meise2020 goed inzake openheid verloning Meisese mandatarissen

De inwoners van Meise verdienen volgens sp.a-Meise2020 totale transparantie en gemakkelijk bereikbare informatie wanneer het gaat over de mandaten die door onze gemeentelijke mandatarissen worden ingevuld alsmede over de vergoeding die onze gemeentelijke mandatarissen uit deze mandaten ontvangen.

“We hebben niets te verbergen en we verschuilen ons dan ook niet achter jaarverslagen of informatie die ergens diep op het internet eventueel zijn terug te vinden. Neen, we denken dat deze informatie transparant, duidelijk en gemakkelijk bereikbaar, gewoon moet worden medegedeeld aan onze inwoners.” zegt Roel Anciaux, Gemeenteraadslid voor sp.a-Meise2020.

En de Gemeenteraad is Anciaux gisteren ook met een grote meerderheid gevolgd.

“Door deze beslissing geeft de Gemeenteraad opdracht aan de gemeentelijke administratie om van alle gemeentelijke mandatarissen binnen de schoot van de Gemeenteraad jaarlijks een duidelijk alfabetisch overzicht op te maken dat niet alleen de naam van alle politieke entiteiten zal bevatten waarin de mandataris zetelt doch eveneens duidelijk en in detail zal weergeven hoeveel deze mandataris daar als vergoeding voor krijgt.
Dat overzicht zal vanaf nu ook jaarlijks op de gemeentelijke website verschijnen.
Hierdoor zal er volledige transparantie ontstaan over de hoeveelheid mandaten dat iedere gemeentelijke mandataris heeft en hoeveel deze daarvoor betaald wordt. Onze inwoners hebben recht op duidelijke informatie.” volgens Anciaux.

Een tegenvoorstel van de CD&V waarbij de het meedelen van de gegevens vrijwillig diende te gebeuren en de inwoners de lijst op het Gemeentehuis moesten gaan inkijken werd door de Gemeenteraad afgewezen.

De goedkeuring van deze beslissing, waartegen vooral Schepen Sonja Becq (CD&V) zich hevig heeft verzet, toont nog maar eens de grote tweespalt in de meerderheid van CD&V, N-VA en afgescheurde CD&V’ers aan.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook

Wy Deg, Vi Gre and 2 others like this

Comment on Facebook

Openheid verloning Meisese mandatarissen

Onze inwoners verdienen totale transparantie en gemakkelijk bereikbare informatie wanneer het gaat over de mandaten die door onze gemeentelijke mandatarissen worden ingevuld alsmede over de vergoeding die onze gemeentelijke mandatarissen uit deze mandaten ontvangen.

We hebben niets te verbergen en we verschuilen ons dan ook niet achter jaarverslagen die ergens diep op het internet eventueel zijn terug te vinden. Neen, we denken dat deze informatie transparant, duidelijk en gemakkelijk bereikbaar, gewoon moet worden medegedeeld aan onze inwoners.

Daarom stelt sp.a-Meise2020 op de Gemeenteraad van Maart 2017 voor dat de Gemeenteraad opdracht geeft aan de gemeentelijke administratie om van alle gemeentelijke mandatarissen binnen de schoot van de Gemeenteraad een duidelijk alfabetisch overzicht op te maken dat niet alleen de naam van alle politieke entiteiten zal bevatten waarin de mandataris zetelt doch eveneens duidelijk en in detail zal weergeven hoeveel deze mandataris daar als vergoeding voor krijgt.

Dat overzicht zal in ons voorstel vanaf nu ieder jaar automatisch worden opgemaakt en zal jaarlijks in het eerste mogelijke Gemeentelijk Informatieblad na 15 juni worden gepubliceerd en zal eveneens na de 15de juni van ieder jaar gedurende 5 dagen op de gemeentelijke website verschijnen.

sp.a-Meise2020 wil op deze manier in alle transparantie duidelijkheid verschaffen over de hoeveelheid mandaten dat iedere gemeentelijke mandataris heeft en hoeveel deze daarvoor betaald wordt. Onze inwoners hebben recht op duidelijke informatie.

Meer info:

Roel Anciaux
Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook

DOSSIER SNELTRAM

Sp.a-Meise2020 vraagt behoud van oprit op A12 te Meise

De Vlaamse regering heeft in het kader van de goedkeuring van het GRUP betreffende de sneltram beslist de oprit op de A12 te Meise te sluiten. Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) vraagt dat de Gemeenteraad van Meise dienaangaande een duidelijk signaal wil zenden aan de Vlaamse regering opdat de oprit open zou blijven.

“De Vlaamse regering heeft in het GRUP op vraag van de Nationale Plantentuin de oprit op de A12 geschrapt en dit tegen de wil in van de gemeente Meise.” aldus Anciaux. “In tegenstelling tot wat sommige mensen zeggen heeft De Lijn daar niets mee te maken, zij hebben in hun plannen steeds een behoud en verbetering van de oprit in Meise weerhouden. Toerisme Vlaanderen heeft de vraag tot schrapping van de Plantentuin ondersteund alsmede MOW en AWV. De Vlaamse Regering is hen hierin gevolgd.”

Anciaux wil nu dat de Gemeenteraad een duidelijk signaal zendt aan de Vlaamse Regering opdat de oprit toch open kan blijven.

“Ik ben vragende partij dat de sneltram er komt omdat dit gewoon positief is voor het mobiliteitsprobleem in onze regio. Maar de schrapping van de oprit in Meise is een slechte beslissing. Sp.a-Meise2020 plaatst dienaangaande een punt op de agenda van de Gemeenteraad van Maart opdat alle partijen binnen de Gemeenteraad duidelijk maken aan de Vlaamse regering, en aan N-VA en CD&V binnen deze Vlaamse regering, dat we onze oprit in Meise willen behouden.” besluit Anciaux.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

View on Facebook

Wy Deg, Nam Nefa and 2 others like this

Wilfried IgnéDa's nu constructief oppositie voeren de...3 weeks ago

Comment on Facebook