Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

Noteer in jullie agenda's!

 

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Lees meer

Sp.a-Meise2020 wil dat Meise lid wordt van de Statiegeldalliantie

Meer en meer organisaties en gemeenten maken zich lid van de Statiegeldalliantie.

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die zwerfafval zat is.

Samen roepen de leden van de Statiegeldalliantie de verschillende regeringen van ons land op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de strijd tegen zwerfvuil in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.
Samen met de andere partners binnen de Statiegeldalliantie wil sp.a-Meise2020: (a) een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen en veldendoor plastic flessen en blikjes, (b) een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken, (c) een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

sp.a-Meise2020 onderschrijft ook de vraag van de Statiegeldalliantie aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om in 2018 het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen.

sp.a-Meise2020 vraagt dienaangaande dat ook de Gemeenteraad en het Gemeentebestuur van Meise achter die vraag gaat staan en dat de gemeente Meise lid wordt van de Statiegeldalliantie.

“Ook in Meise is zwerfvuil een groot probleem.” aldus Roel Anciaux, gemeenteraadslid te Meise (sp.a-Meise2020). “Naast het louter weghalen van het zwerfvuil, dat ons allemaal veel geld kost, is het tijd voor meer structurele maatregelen. Het heffen van Statiegeld op de drankblikjes en PET-flessen zou een belangrijke stap kunnen zijn. Ik vraag dat ook de gemeente Meise dienaangaande een duidelijk signaal geeft en dat Meise lid wordt van de Statiegeldalliantie.” aldus Anciaux, die het punt op de agenda van de Gemeenteraad van Februari plaatst.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@gmail.com
... See moreSee less

Lees meer

Zet de datum alvast in jullie agenda. Iedereen welkom! ... See moreSee less

Lees meer

sp.a-Meise2020 added 2 new photos.

Hoe wordt onze gemeente bestuurd? Audit Vlaanderen heeft, na een eerdere audit, nu ook het rapport neergelegd inzake de forensische audit (Dit is een zeer uitzonderlijke maatregel) die in Meise werd uitgevoerd. sp.a-Meise2020 heeft het dossier voor bespreking op de agenda van de Gemeenteraad van 14/11/2017 (20u in het Nieuwe Administratief Centrum) geplaatst. We denken dat het de moeite waard zal zijn om op 14/11/2017 eens naar de Gemeenteraad te komen... Meise informeer u aub over wat er allemaal in uw Gemeentehuis gebeurt! Het is uw geld, uw straat en uw buurt die door dit gemeentebestuur wordt beheerd! Gemeentepolitiek gaat over u en is geen ver van mijn bed show... sp.a-Meise2020 wil een beleid dat in het belang van iedereen wordt gevoerd, en niet op bestelling van enkele kapitaalkrachtige vriendjes.
... See moreSee less