Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Lees meer

sp.a-Meise2020 added 2 new photos.

Gemeenteraad Meise steunt initiatief sp.a-Meise2020 inzake Online-poll over schrapping oprit A12

De Gemeenteraad van Meise is ingegaan op de vraag van Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) om de inwoners van Meise de mogelijkheid te bieden om zich via een online-poll uit te spreken voor of tegen de schrapping van de oprit op de A12 ter hoogte van de Plantentuin in Meise. In het kader van het GRUP voor de sneltram heeft de Vlaamse regering beslist om de huidige oprit te schrappen.

“Deze poll is geen poll voor of tegen de sneltram” legt Anciaux uit. “Het gaat enkel en alleen over het al dan niet behouden - ook als de sneltram er komt - van een oprit ter hoogte van de Plantentuin. In de plannen die voorafgaandelijk aan het GRUP inzake de sneltram opgemaakt werden door het studiebureau was de huidige oprit weliswaar niet behouden omdat de huidige oprit in feite een oude werfoprit is die niet conform de toepasbare voorschriften is, maar was er een nieuwe, conforme, oprit voorzien even verderop ter hoogte van de Plantentuin. Die verbeterde oprit werd - op vraag van de Plantentuin en Toerisme Vlaanderen - in het GRUP geschrapt door Minister Weyts (N-VA). Wij willen dat de voorziene verbeterde oprit blijft omdat we anders vrezen voor een verkeerschaos ter hoogte van het oprittencomplex te Wolvertem en veel meer verkeersdrukte op de andere verkeersaders in Meise. De Gemeenteraad had eerder reeds op vraag van sp.a-Meise2020 beslist om dienaangaande een brief aan de Vlaamse regering over te maken en deze Online Poll zal deze vraag extra in de verf zetten.” aldus Anciaux.

De poll kan ingevuld worden via de website van de Gemeente Meise: www.meise.be/eloketdetail/60/poll-voor-of-tegen-sluiting-oprit-a12-meise

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

Robin Van HellemontBedankt om dit voor te leggen Roel. Blij dat er iets gebeurt met dit idee.

3 maanden geleden
Avatar

Comment on Facebook

Lees meer

Na het recente vernietigend rapport van Audit Vlaanderen valt het volgende financiële lijk reeds uit de kast. De gemeente Meise moet meer dan 40.000 € aan onterecht afgetrokken BTW ophoesten!
Opnieuw wordt het weer eens concreet bewezen: het huidige klungelbestuur van CD&V-N-VA en afgescheiden ex-CD&V'ers kost de inwoners van Meise handenvol geld! Het wordt tijd voor een bekwaam bestuur! #DenTofsteIsNietAltijdDeBekwaamste
... See moreSee less

Lees meer

Audit Vlaanderen bevestigt financieel geklungel binnen gemeente Meise.

Eerdere aanklachten vanwege sp.a-Meise2020 en Gemeenteraadslid Roel Anciaux betreffende het financieel wanbeleid in de schoot van het gemeentebestuur van Meise worden nu ook bevestigd door een onderzoek van Audit Vlaanderen. Het rapport dat deze overheidsinstantie opmaakte na een doorlichting van de werkingswijze van het gemeentebestuur van Meise is vernietigend.

Uit een eigen eerder onderzoek door Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) bleek reeds dat er vele honderdduizenden euro’s verloren waren gegaan in het kader van de bouw van het nieuw gemeentelijk administratief centrum ten gevolge van een slecht opvolgen van de juridische dossiers aangaande deze bouw. “Meer dan 70.000 € werd verloren omdat men een waarborg van een aannemer, tegen de bepalingen van een PV van voorlopige oplevering, zomaar had vrijgegeven. Ten aanzien van een andere aannemer werd er meer dan 30.000 € verloren door een totaal onnodige procedure. Een gelijkaardige procedure tegen een andere aannemer is vandaag nog steeds lopende en ook daar zal de gemeente zwaar moeten betalen. Tekortkomingen van een aannemer werden voor een waarde van meer dan 80.000 € gewoon zelf uitgevoerd door de gemeente. De vervanging van de zijpanelen van het relatief nieuwe gebouw kost de gemeentekas meer dan 75.000 € zonder dat er daarvoor iemand aansprakelijk wordt gesteld. In een ander dossier werden er duizenden Euro’s verloren gewoon omdat het gemeentebestuur – niettegenstaande ze dienaangaande duidelijke instructies hadden gekregen van hun advocaat – vergeten was een waarborgsom van een aannemer tijdig vrij te geven. En zo kan ik nog even doorgaan” zegt Anciaux, die begint te begrijpen hoe een zo rijke gemeente als Meise aan een schuldenput van meer dan 30 miljoen Euro is gekomen.

Audit Vlaanderen bevestigt het wanbeleid in haar rapport en spreekt van een gebrek aan een overkoepeld kader waarbinnen de interne controle en organisatiebeheersing een rol kan spelen. Men stelt vast dat er “weinig bewustzijn is rond interne controle of organisatiebeheersing”. Andere vaststellingen in het rapport zijn: “een onvoldoende duidelijke en systematische aanpak van het aankoopproces”; “het onvoldoende actief bevorderen van deontologisch en integer handelen”; “het slechts in beperkte mate beschikken van expertise met betrekking tot de regelgeving inzake overheidsopdrachten” en zelfs het gewoonweg handelen “hoewel de wetgeving dit niet toestaat”.

Daarnaast stelt Audit Vlaanderen volgende zaken vast die reeds lang door sp.a-Meise2020 en Anciaux worden aangeklaagd: het te vaak gunnen van de opdrachten aan dezelfde firma’s en het onvoldoende laten spelen van de mededinging en het onvoldoende gelijk behandelen van kandidaat-leveranciers; het nog te vaak niet volgen van de procedures bij uitvoeren van bestellingen; het te weinig optreden wanneer leveranciers of aannemers hun werk onvoldoende kwaliteitsvol uitvoeren;

Audit Vlaanderen geeft ook een veeg uit de pan aan de politieke bestuurders van de gemeente (CD&V en N-VA) dewelke volgens Audit Vlaanderen onvoldoende ondersteuning geven aan de initiatieven die vroeger reeds uitgewerkt werden door de administratie teneinde de werking van de technische dienst te verbeteren.

“Dit rapport legt bloot hetgeen we reeds jaren aanklagen” zegt Anciaux. “Onze gemeente wordt bestuurd door mensen die geen kaas hebben gegeten van de vandaag geldende normen en waarden en die gewoonweg niet over voldoende kwaliteiten beschikken om de middelgrote KMO met 150 voltijdsequivalenten die Meise is, te leiden. Het wordt tijd dat de inwoners van Meise beseffen dat het op een goede wijze besturen van een gemeente meer vraagt dan ‘den toffe’ uithangen”.

Anciaux zet het rapport van Audit Vlaanderen ter bespreking op de agenda van de Gemeenteraad van April.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux – Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
GSM: 0475/479.589
roel.anciaux@skynet.be
... See moreSee less

Yvette Luypaert, Nam Nefa and 2 others like this

Philippe Etienne

4 maanden geleden
Avatar

Yvette LuypaertGoed gewerkt Roel.

4 maanden geleden
Avatar

Comment on Facebook