Welkom op de site van de sp.a-Meise2020

 

 

De lokale afdeling van de Vlaamse sociaal-democraten en onafhankelijken wil in Meise een volwaardig alternatief aanbieden voor de afgelopen decennia van VLD en/of CD&V (al dan niet ondersteund door N-VA of Groen!) bestuur.

 

"Change? Yes, we can!" Want ja, het hoeft echt niet noodzakelijk zo te gaan zoals het er in Meise reeds vele tientallen jaren aan toe gaat. 

 

Is volgens sp.a-Meise2020 dan alles slecht in Meise? Zeggen we steeds “neen” op ieder voorstel van de huidige bestuurders zonder een alternatief aan te beiden? Absoluut niet! Indien wij de stap zetten naar de lokale politiek dan is dat in de eerste plaats omdat we houden van de gemeente waarin we wonen en de mensen die rondom ons deel uitmaken van onze gemeente. Daarom zal u van ons, naast een beoordeling van een momenteel bestaande situatie, ook steeds – waar nodig – een voldragen en doordacht positief alternatief krijgen.

 

Maar volgens ons kan het inderdaad op vele vlakken wel beter. We bieden elementaire dingen aan die er in de wijze waarop onze gemeente wordt bestuurd nog te veel ontbreken: een visie op lange termijn, een luisterend oor gecombineerd met de durf om knopen door te hakken, besluitvorming in het algemeen belang en niet in het kader van cliëntelisme, een goede-vader beheer van onze gemeentelijke financiën, het echt vechten voor de sociaal-zwakkere, aandacht hebben voor het Vlaams karakter van onze gemeente zonder uitsluiting van nieuwe inwoners…

 

sp.a-Meise2020 is in Meise een nieuwe politieke formatie die echter kan terugplooien op een sterke partij met dito basis en overtuigde en gemotiveerde lokale mensen voor wie dossierkennis  primordiaal is. Via onze vertegenwoordiging in de Gemeenteraad spelen we ook een cruciale rol in de gemeentepolitiek van Meise. 

 

Surf gerust wat rond, ontdek wie we zijn en laat ons uw opmerkingen weten. Wil u mee uw steentje bijdrage aan het Meise van morgen? Heb u een idee dat onze gemeente kan vooruithelpen? Neem contact met ons op en we spreken af voor een gesprek tussen pot en pint.

Tot binnenkort!

 

Roel Anciaux

Gemeenteraadslid

Voorzitter sp.a-Meise2020

Sociaal nieuws

Dossier sneltram:

Ik had per mail aan het kabinet van Vlaams Minister Weyts gevraagd naar een stand van zaken ivm de sneltram en het feit dat het GRUP reeds sinds September op zijn kabinet ligt te wachten op goedkeuring..

Ik kreeg volgende antwoord:

"Geachte meneer Anciaux,

We kunnen u geruststellen. Momenteel gaan we in een laatste rechte lijn richting voorlopige vaststelling van het GRUP.

U geeft zelf aan dat dit een belangrijk dossier is, u zal het ons dan ook vergeven dat wij dit met de nodige aandacht hebben doorgenomen en bijkomende vragen hebben gesteld om het dossier robuuster te maken. Want u zal ongetwijfeld ook beamen dat iedereen gebaat is bij een goed opgesteld dossier voor dit project.

Mogen wij u nog veel plezier wensen in het mooie Meise.

Met vriendelijke groeten

Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn"

Het dossier komt dus in een stroomversnelling en hopelijk krijgen alle betrokken partijen, en zeker onze inwoners die onteigend zullen worden, snel duidelijkheid.

ter info: ook dit dossier werd door mij op de agenda van de Gemeenteraad van 14.02.2017 geplaatst. De Gemeenteraad is openbaar dus iedereen kan mee komen luisteren naar het debat dienaangaande.

Steeds tot uw dienst,

Roel Anciaux
Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
e-mail: roel.anciaux@skynet.be
GSM: 04785/479.589.
... See moreSee less

View on Facebook

Dossier werken in St. Brixius Rode en Eversem en de opschorting van de dienstverlening van De Lijn: Ik heb contact opgenomen met De Lijn aangaande het dossier en heb het volgende antwoord ontvangen:

"Geachte heer Anciaux,

Door de werken in de Broekstraat en Hoekstraat in Sint-Brixius-Rode kan het centrum niet meer bediend worden. Onze bussen (lijn 260 en schoolbus 534) rijden daarom in beide richtingen via de Vilvoordsesteenweg en de Ossegemstraat. Het einde van de werken is voorzien eind maart 2017.

Volgende week hebben we een overleg met de gemeente over de werken en de omleiding.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

Dit dossier is door de oppositie ook op de agenda van de Gemeenteraad van 14.02.2017 (20u) gezet. De Gemeenteraad is openbaar dus iedere inwoner kan uit eerste hand horen wat de stand van zaken is.

Steeds tot uw dienst,

Roel Anciaux
Gemeenteraadslid sp.a-Meise2020
e-mail: roel.anciaux@skynet.be
GSM: 0475/479.589
... See moreSee less

View on Facebook

Open brief aan Schepen Jonathan De Valck n.a.v. indienen van een bezwaarschrift door de gemeente Meise tegen Eurostadion

Beste Jonathan,

Als inwoner en gemeenteraadslid van onze prachtige gemeente Meise nam ik via de pers kennis van uw initiatief om op het nippertje toch nog een bezwaarschrift in te dienen tegen de bouw van het Eurostadion op de Parking-C vlakte. Dit gebeurt blijkbaar enerzijds in uw eigen naam én anderzijds ook voor rekening van de gemeente Meise.

Dat u als individuele burger meent dat uw belangen door dit bouwproject worden geschaad, is uw goed recht en daarover dient niemand zich uit te spreken.

Dat de gemeente Meise blijkbaar een bezwaarschrift heeft ingediend vind ik wel verrassend en veel minder vanzelfsprekend.

Aan het dossier van het Eurostadion werd op de Gemeenteraad van Meise immers nog geen seconde gewijd. Dit dossier werd nooit besproken op een Gemeenteraad, de voor- en nadelen van het project werden nooit onderzocht door de Gemeenteraad. De Gemeenteraad heeft in dit dossier nooit een standpunt ingenomen. Men zou dus om te beginnen het rechtmatig karakter van het bezwaarschrift dat u opeens en zonder fiat van de Gemeenteraad in naam van de gemeente Meise hebt ingediend, kunnen inroepen.

Dat dit dossier in de schoot van de Gemeenteraad van Meise nooit werd besproken, heeft een reden: Parking C heeft evenveel impact op ons lokaal leven als andere recente projecten in onze regio zoals Docks en Uplace: ook dit zijn geen onbesproken projecten in onze regio doch in deze werd er door de gemeente Meise geen bezwaar geuit.

Parking C is geen Meises dossier. Dat gemeenten zoals Wemmel en vooral Grimbergen vragen hebben en zich zorgen maken, kan ik begrijpen. Ik ben ook solidair met de verzuchtingen die mijn collega’s uit deze gemeenten opwerpen. Dat de gemeente Meise beweert dat ze eveneens de gevolgen van een eventueel Eurostadion zal voelen, lijkt me veel minder vanzelfsprekend.

Bovendien valt me op dat u de mogelijke mobiliteitsgevolgen van het Eurostadion aanhaalt als reden van uw bezwaarschrift. Toen ik dat las, fronste ik toch even mijn wenkbrauwen…

U hekelt de eventuele mobiliteitsproblemen veroorzaakt door de eventuele komst van een Eurostadion op Parking C , maar u maakt eveneens deel uit van een bestuursploeg die zonder verpinken haar medewerking heeft verleend aan de creatie van verschillende megalomane bouwprojecten die de dorpscentra van Meise en Wolvertem verminken zonder desbetreffende ook maar één concrete maatregel te nemen om de verslechtering van de mobiliteit, die onvermijdelijk een gevolg is en zal zijn van deze bouwprojecten, aan te pakken!

Een ander dossier waarin uw bestuur nalatig is, is het dossier van de sneltram. Zelfde scenario: U maak ophef over eventuele toekomstige verkeershinder veroorzaakt door een project aan de andere kant van de Brusselse Ring, maar u, uw CD&V – N-VA bestuursmeerderheid in Meise én uw Vlaams N-VA Minister Weyts, laten allen collectief na om werk te maken van de komst van een sneltram die net een antwoord is op een groot deel van uw opmerkingen.

Kortom: Ik roep u bij deze op om minder tijd te steken in overhaaste politieke profilering in een dossier dat in feite geen Meises dossier is en waarin de gemeenteraad van Meise trouwens nooit enig standpunt over heeft ingenomen.

Laat u wat minder leiden door de waan van de dag en blijf bij uw leest! Meise heeft voldoende reële problemen die u nalaat aan te pakken: begin eindelijk met het oplossen van de verkeersproblemen die veroorzaakt worden en zullen worden door de megalomane bouwprojecten die u en uw CD&V - N-VA meerderheid toelaat in onze dorpscentra. Zet druk op uw eigen N-VA-Minister Weyts, die het dossier van de sneltram reeds sinds september 2016 blokkeert, opdat de inwoners van Meise snel duidelijkheid krijgen over de vraag of de Vlaamse regering haar beloftes inzake investeringen in openbaar vervoer zal houden.

Het dossier van het Eurostadion wordt terecht goed opgevolgd door onze en uw collega’s van Grimbergen en Wemmel. U steekt uw tijd en energie mijn inziens best eerst in andere urgentere echt lokale dossiers. Zou ik u mogen oproepen met de slogan: “eigen dossiers eerst!”?

Met vriendelijke groeten,
Roel Anciaux
Gemeenteraadslid Meise
... See moreSee less

View on Facebook